mokslo-populiarinimo-knyga-640x336Pažangaus bendradarbiavimo akademija
– tai švietimo centras , kurio pagrindiniai tikslai teikti švietimo paslaugas ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, moksleiviams bei kitokioms veiklos grupėms.

Esame pažangi organizacija gebanti bendradarbiauti su besimokančiomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, skatinti švietimo prioritetų bei inovacijų įgyvendinimą.

Pagrindinės veiklos kryptys:

        √ Švietimo prioritetų bei inovacijų įgyvendinimas įvairiose švietimo įstaigose

         Lietuvos  pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) organizavimas

        Vaikų neformaliojo ugdymo(si) programų įgyvendinimas

       √ Socialinės –pilietinės veiklos organizavimas

       √ Projektų rengimas bei įgyvendinimas telkiant ir aktyvinant įvairias bendruomenes

 

Inventive Cooperation Academy  – is an educational center, which  provides basic education services for school heads, teachers, pupils and other activities groups.

We are a innovative organization capable of learning communities to cooperate with Lithuania and abroad, to promote education and innovation priorities for implementation.